/
top of page

Hiruzen Sarutobi

HIRUSEN SARUTOABI Xyubo #1.PNG
HIRUSEN SARUTOABI Xyubo #2.PNG

Author : Xyubo
2023

PAIN 

pain mugen char 2 by Sakutsuki.PNG
pain by Sakutsuki.PNG

Author : gdghf - Sakutsuki
2023

Itachi Edo Tensei

itachi edo tensei open gl 1 by agora relutante.PNG
itachi edo tensei open gl 2 by agora relutante.PNG

Author : agora relutante
2023 - OpenGL

Tsuchikage Onoki

Tsuchikage onoki by The Mugen Dojo #2.PNG
Tsuchikage onoki by The Mugen Dojo #1.PNG

Author : The Mugen Dojo
2023

Kabuto

KABUTO MUGEN DOJO TEAM  32.PNG
KABUTO MUGEN DOJO TEAM.PNG

Author : MUGEN DOJO TEAM

Naruto Base Mugen

naruto base mugen char  UZuUChi 2.PNG
naruto base mugen char  UZuUChi.PNG

Author : UZuUChi

Naruto Hokage - 2023

naruto hokage mugen char #1.JPG
naruto hokage mugen char #2.JPG

Author : Entah 99

Orochimaru Akatsuki 2023

Orochimaru akatsuki mugen #2.JPG
Orochimaru akatsuki mugen #1.JPG

Author : kimisei

Kabuto Jus 2023

Kabuto 2023 Mugen #1.JPG
Kabuto 2023 Mugen #2.JPG

Author : CLIFF-A

Shisui 2023

SHISUI MUGEN 1.JPG
SHISUI MUGEN 2 2023.JPG

Author : Nighter

Itachi edo tensei 2023

edo tensei itachi mugen 1.JPG
edo tensei itachi mugen 12.JPG

Author : UZuUChi

Naruto Baryon V3

Naruto Baryon mode v3 1.JPG
Naruto Baryon mode v3 12.JPG

Author : The Cube 
DirectX

 Itachi S1 Op -OpenGl

Itachi mugen op 1.JPG
Itachi mugen op 12.JPG

Author : QINYAN
Om Hy - Cobra G6

Rock Lee

ROCK LEE MUGEN 1.JPG
ROCK LEE MUGEN 12.JPG

Author : Entah99

Naruto Baryon

Author : VegettoMods

Naruto Baryon Mugen char #1.JPG

Direct X

Naruto Baryon Mugen char #2.JPG

OpenGl

Minato Jounin

Direct X

Minato Jounin 1 mugen.JPG
Minato Jounin 1 mugen 2.JPG

Author : Charles Toraldo

Sasuke Uchiha OP

Sasuke Uchiha op mugen char 2.JPG
Sasuke Uchiha op mugen char.JPG

Author : Vezz The Gamer

Naruto KID

Naruto Kid.JPG
Naruto Kid 2 Mugen cahr.JPG

Author : Inseph
LemonStream

Naruto Baryon V2
 

nbarypn.JPG
Bruhha Naruto Baryon v2.JPG

Creator:  BRuhha

Uchiha Obito Kamui (OpenGL)

Obito Uchiha mugen.JPG
Obito Uchiha mugen 2.JPG

Author : QINYAN.
Shinrashi

Rock Lee

Rock Lee #1 mugen char 2.JPG

Author : Entah99

Rock Lee #1 mugen char.JPG

Uchiha Madara - OpenGL

Madara Uchiha #1.JPG
Madara Uchiha #2.JPG

Author : feiqiu

Tobi v2 -2021

Tobi v2 mugen 2.JPG
Tobi v2 mugen.JPG

Author : Frak20

Zabuza Jus 2021

Zabuza mugen.JPG
Zabuza mugen 2.JPG

Author : Vegettomods Z
CobraG6

Pain 2021

PAIN MUGEN 12.JPG
PAIN MUGEN 1.JPG

Author : Frak20

Naruto Neo 2021

NARUTO NEO.JPG
NARUTO NEO 2.JPG

Author : Faceshield Ninja 

Sasuke Hebi +Cs2

Sasuke  HEBI MUGEN 2021.JPG
Sasuke  HEBI MUGEN 2021 2.JPG

Author :Faceshield Ninja and mikel8888

Hinata War 2021

HINATA WAR MUGEN.JPG
HINATA WAR MUGEN 2.JPG

Author : xyubo

Konan 2021

KONAN.JPG
KONAN 2 MUGEN CHAR.JPG

Author : frak20

Itachi V2 2021

Itachi V2 MUGEN 2021.JPG
Itachi V2 MUGEN 2021 2.JPG

Author : frak20

Kisame 2021

kisame 2021 mugen 1.JPG
kisame 2021 mugen 2.JPG

Author : frak20

Kakuzu 2021 

KAKUZU MUGEN 2021 1.JPG
KAKUZU MUGEN 2021 2.JPG

Author : frak20

Hidan 2021

hidan mugen 1.JPG
hidan mugen 2.JPG

Author :  Frak20

Sasuke the last V2 | 2021

Sasuke the last v2 mugen char 2.JPG
Sasuke the last v2 mugen char 1.JPG

Author :  VegettoMods Z

Jiraiya 2021

JIRAYIA MUGEN 2021.JPG
JIRAYIA MUGEN 2021 2.JPG

Author : Faceshield Ninja

Sasori 2021

Sasori MUGEN 1.JPG
Sasori MUGEN 2.JPG

Author :  Frak20

Momoshiki 2020

Momoshiki 2020.JPG
Momoshiki 2020 2 mugen char.JPG

Author : Salah Uchiha

Deidara 2020

Deidara mugen char 2020.JPG
Deidara mugen char 2020 2.JPG

Author : frak20

Might Guy Jus 2020

Might Guy 2020 Jus.JPG
Might Guy 2020 Jus 2.JPG

Author : Faceshield Ninja

Gaara Jus 2020

Gaara 2020 Jus 2.JPG
Gaara 2020 Jus 1.JPG

Author : Faceshield Ninja

Naruto 4 Tails 2020

Naruto 4 Tails 2020.JPG
Naruto 4 Tails 2020 2.JPG

Author : Salah Uchiha

Neji 2020 Jus

Neji 2020 mugen 2.JPG
Neji 2020 mugen.JPG

Author : Faceshield Ninja

Tobi Akatsuki 2020

Tobi 2020.JPG
Tobi 2020 2.JPG

Author : Salah uchiha

Sasuke Taka 2020

SASUKE TAKA 2020.JPG
SASUKE TAKA 2020.JPG

Author : Xyubo

Kashin Koji 2020

Kashin Koji 2020 2.JPG
Kashin Koji 2020.JPG

Author : SAGE OF MUGEN

Sasuke Hebi

Sasuke Hebi 2020.JPG
Sasuke Hebi 2020 2.JPG

Author : cj2fly

Goruto 2020

Goruto 2020 2.JPG
Goruto 2020.JPG

Author : Xmugen

Vegeta Ashura 2020

Vegeta ashura mugen char 2020.JPG
Vegeta ashura mugen char 2020 2.JPG

Author : huihui

Sasuke Susanoo 2019

Sasuke Susanoo 2019 trator.JPG
Sasuke Susanoo 2019 trator 2.JPG

Author : Trator

Shisui 2020

Shisui Jus 2020 #1.JPG
Shisui Jus 2020 #2.JPG

Author : Salah Uchiha

Naruto all forms

Naruto all forms mugen #1.JPG
Naruto all forms mugen #2.JPG

Author : Salah Uchiha
Date 2019

Sasuke Rinnegan 2019

Sasuke Rinnegan 2019.JPG
Sasuke Rinnegan 2019 2.JPG

Author : Sage of MUGEN

Kabuto Transform

Kabuto #1 MUGEN CHAR 2019.JPG

Author : Unlimitedxz

Kabuto #2 MUGEN CHAR 2019.JPG

Date : 2019

Madara 2019

Madara 2018 mugen char.JPG

Author : Mikel8888

Madara 2018 mugen char #2.JPG

Pain 2019

Pain #2 mugen char 2019.JPG

Author : Mikel8888
Inseph

Pain #1 mugen char 2019.JPG

Killer Bee 2019

Killer bee mugen char #2 2019.JPG

Author : CobraG6

Killer bee mugen char #1 2019.JPG
bottom of page